Vi kan tilby

 • Transport
 • Flytting
 • Kontorflytting
 • Store/små ting
 • Flyttevask
 • Pakke opp
 • Pakke ut/ned
 • Gratis uforpliktet befaring
 • Ring oss for priser: 466 73 685
 • Åpent 24/7
 • Vi har lett lastebil med løfte lem 18 kubikk, 7,5 tonn.
 • Service og kvalitet til fornuftige priser flyttekompisene.no