Bedriftsflytting

Flyttekompisene sitter på lang erfaring innen kontorflytting og vil kunne være behjelpelige både før, under og etter flyttingen. All erfaring tilsier at god planlegging er halve jobben. Ved større oppdrag vil det være hensiktsmessig med en befaring på de aktuelle lokalitetene for å kunne gi en eksakt pris og et forslag til hvordan flyttingen skal gjennomføres.

Ved god merking av esker og andre mindre eiendeler vil også disse bli plassert riktig. Vi utfører oppdrag internt i byene og over hele Østlandet, og dessuten tur – retur fra destinasjoner i hele Nord-Europa

– Kontorflytting –

Flyttekompisene har lang erfaring med kontorflytting, og utfører oppdrag over hele Østlandet.
Vi flytter både små og store bedrifter, fra én til mange hundre ansatte. Når større bedrifter med mange ansatte skal flyttes er god planlegging viktig for at bedriften skal få minst mulig driftsstans. I samråd med flytteansvarlig i bedriften skreddersys en plan som gjør prosessen forutsigbar og oversiktlig for alle parter. Våre prosjektledere er utdannet diplomøkonomer fra BI med spesialisering i logistikk, og har lang erfaring fra flyttebransjen.

Et enkelt, men effektivt merkesystem gjør flyttingen smidig og effektiv, og minimerer faren for avvik. Vårt system og organisering med dyktig flyttepersonell gjør at vi kan jobbe kostnadseffektivt og sikkert for alle involverte, dette gjør at det er liten fare for tidsoverskridelser og skader på inventar og bygg.

– Arkivflytting –

Vi flytter alle typer arkiv, i alle omfanger. Arkivet pakkes, merkes, flyttes og plasseres i nye lokaler i samråd med arkivansvarlig. Vi bruker ulike teknikker for arkivflytting etter arkivets og lokalitetenes kompleksitet; hylletraller for arkiv, arkivkartonger eller pallekasser.
Flyttekompisene flytter arkiv både for det private næringsliv og det offentlige. Vestfoldmuseenes arkiv er et eksempel på en større arkivflytting hvor vi flyttet fra hylle til hylle ca 3500 hyllemeter.

– Klargjøring av utflyttede lokaler –

I en flytteprosess er det ofte naturlig med organisatoriske endringer eller modernisering av bedriftens inventar. Vi bistår gjerne med å fjerne overskuddsinventar, avfall og sensitiv informasjon til makulering. Når lokalene er tømt har vi mulighet til å rengjøre lokalene slik at alt er klart for overlevering av lokalene. En slik pakkeløsning letter ansvaret for bedriften som flytter.

– Emballasje –

I vårt sortiment har vi alle nødvendige esker som trengs for en effektiv og vellykket flytting. Vi leverer og henter fritt ønsket pakkemateriell til våre bedriftskunder. Eskene er utleieesker av høyeste kvalitet og kan gjenbrukes mange ganger, dette er kostnadseffektivt så vel som miljøvennlig. Emballasjen gjenvinnes ved kassering.
Vårt merkesystem i form av merkeetiketter kan festes på alle underlag og lett fjernes med hånden uten å lage sjenerende merker.

Har du flytte planer?

Kontakt oss for tilbud

Bedriftsflytting

Flyttekompisene sitter på lang erfaring innen kontorflytting og vil kunne være behjelpelige både før, under og etter flyttingen.

Flyttetjenester

Vi tilbyr blant annet innen transport, flytting, kontorflytting, store og små ting, flyttevask, pakke opp og ned.